9 kwietnia 2016

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W lipcu 2010 roku, kierujący pojazdem marki BMW zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia, będący pasażerem pojazdu, który siedział obok kierowcy, Pan Przemysław M., doznał licznych i poważnych obrażeń ciała.

W szpitalu, do którego P. Przemysław został przewieziony po wypadku zdiagnozowano m.in. złamanie kilku trzonów kręgów kręgosłupa szyjnego wraz z licznymi złamaniami pozatkankowymi tych kręgów, zwichnięcie kręgosłupa na dwóch poziomach, stłuczenie płuca oraz ostrą niewydolność oddechową. Na skutek wypadku Pan Przemysław stał się osobą niepełnosprawną.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku zaproponowało Panu Przemysławowi kwotę 50 tys. zł tytułem odszkodowania.

Sprawa została przekazana do Europejskiego Centrum Odszkodowań, które działając w imieniu poszkodowanego uzyskało łączną kwotę odszkodowania w wys. 250 000!

euco warszawa odszkodowanie